Parama skiriama šiems projektams:
Eil. Nr.
Paraiškos identifikacijos numeris
Projekto vykdytojas
Projekto pavadinimas
1.
EPF/2013/AP/02/B
Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje procedūrų gerinimas
2.
EPF/2013/AP/03/P
Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas
3.
EPF/2013/AP/04/I
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
Tiltai į sėkmingą integraciją (2 etapas)
4.
EPF/2013/AP/05/P
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“
Prieglobsčio priėmimo ir apgyvendinimo sistemos gerinimas
5.
EPF/2013/AP/06/I
Pabėgėlių priėmimo centras
Lietuva – pabėgėlių galimybių šalis
 
Parama neskiriama šiam projektui:
Eil. Nr.
Paraiškos identifikacijos numeris
Projekto vykdytojas
Projekto pavadinimas
1.
EPF/2013/AP/01/I
Viešoji įstaiga „Verslininkų namai“
Prieglobstį gavusių užsieniečių integracija didinat verslumo kompetencijas 2014–2015 m.