2014 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-315 "Dėl projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, priežiūros taisyklių patvirtinimo" pakeitimo", pativritinti priežiūros taisyklių pakeitimai. Plačiau »


Informuojame, kad 2014 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-89 „Dėl paramos skyrimo projektams, įgyvendinantiems Europos pabėgėlių fondo 2013 metų programą“ parama skiriama 5 (penkiems) projektams.

2014 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-74 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. A1-499 "Dėl projektų, finansuojmaų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, mokėjimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo", patvirtinti mokėjimo taisyklių pakeitimai. Plačiau »


Informuojame, kad baigėsi Europos socialinio fondo agentūrai pateiktų paraiškų paramai gauti pagal Europos pabėgėlių fondo 2013 metų programą (kvietimo teikti paraiškas Nr. EPF/2013/AP) naudos ir kokybės vertinimas.

Informuojame, kad baigėsi Europos socialinio fondo agentūrai pateiktų paraiškų paramai gauti pagal Europos pabėgėlių fondo 2013 metų programą (kvietimo teikti paraiškas Nr. EPF/2013/AP) tinkamumo skirti paramą vertinimas.

Informuojame, kad baigėsi Europos socialinio fondo agentūrai pateiktų paraiškų paramai gauti pagal Europos pabėgėlių fondo 2013 metų programą (kvietimo teikti paraiškas Nr. EPF/2013/AP) administracinio atitikimo vertinimas. Atliktas 6 (šešių) paraiškų administracinio atitikimo vertinimas:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Europos socialinio fondo agentūra informuoja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. A1-567 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. A1-422 „Dėl Gairių pareiškėjams pagal Europos pabėgėlių fondo 2013 metų programą patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. 108-5333) tikslinamas kvietimas teikti paraiškas Nr. EPF/2013/AP Europos pabėgėlių fondo paramai gauti.

Pakeitimus galite rasti šios svetainės LR teisės aktų skiltyje.


Platesnę informaciją rasite Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto tinklalapyje.


Pranešame, kad 2013 m. rugsėjo 11 d. planuoti mokymai „Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje 2013 metų programa“ neįvyks, nes neužsiregistravo nė vienas dalyvis. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pareiškėjai gali registruotis individualioms konsultacijoms, prieš tai suderinę su Europos socialinio fondo agentūra laiką ir rūpimus klausimus.