2015-03-26 Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programų mokėjimo taisyklių pakeitimai

2015 m. kovo 24 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-150 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. A1-499 „Dėl Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinti mokėjimo taisyklių pakeitimai. Plačiau »


2014-12-12 Su Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai administravimu susijusių dokumentų ir duomenų keitimo dėl Euro įvedimo metodika

Patvirtinta su Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai administravimu susijusių dokumentų ir duomenų keitimo dėl Euro įvedimo metodika.  Plačiau »


2014-12-11 Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programų mokėjimo taisyklių pakeitimai

2014 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-602 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. A1-499 „Dėl Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinti mokėjimo taisyklių pakeitimai. Plačiau »


2014-12-11 Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programų projektų vykdytojams, esantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų taisyklų pakeitimai

2014 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-603 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. lapkričio 30 d. Įsakymo Nr. A1-556 „Dėl Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programų projektų vykdytojams, esantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinti pirkimo taisyklių pakeitimai. Plačiau »


2014-12-11 Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programų projektų vykdytojams, nesantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų tvarkos aprašo pakeitimai

2014 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-604 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. lapkričio 30 d. Įsakymo Nr. A1-577 „Dėl Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programų projektų vykdytojams, nesantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, patvirtinti pirkimų tvarkos aprašo pakeitimai. Plačiau »


2014-12-11 Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, priežiūros taisyklių pakeitimai

2014 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-605 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. A1-18 "Dėl projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, priežiūros taisyklių patvirtinimo" pakeitimo", pativritinti priežiūros taisyklių pakeitimai. Plačiau »


2014-10-13 Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, priežiūros taisyklių pakeitimai

2014 m. spalio 6 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-474 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. A1-18 "Dėl projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, priežiūros taisyklių patvirtinimo" pakeitimo", pativritinti priežiūros taisyklių pakeitimai. Plačiau »


2014 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-315 "Dėl projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, priežiūros taisyklių patvirtinimo" pakeitimo", pativritinti priežiūros taisyklių pakeitimai. Plačiau »


Informuojame, kad 2014 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-89 „Dėl paramos skyrimo projektams, įgyvendinantiems Europos pabėgėlių fondo 2013 metų programą“ parama skiriama 5 (penkiems) projektams.

2014 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-74 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. A1-499 "Dėl projektų, finansuojmaų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, mokėjimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo", patvirtinti mokėjimo taisyklių pakeitimai. Plačiau »