Informuojame, kad 2014 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-139 "Dėl paramos skyrimo projektams, įgyvendinant Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinę 2013 m. programą" parama skiriama 10 (dešimčiai) projektų ir neskiriama 10 (dešimčiai) projektų.
 
Parama skiriama šiems projektams:
Eil. Nr.
Paraiškos identifikacijos numeris
Projekto vykdytojas
Projekto pavadinimas
1.
EIF/2013/7/02/PG/1
Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras
Pagalba vaikui ir jo šeimai: specialistų tarpkultūrinės kompetencijos didinimas II
2.
EIF/2013/7/03/IP/1
LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS DRAUGIJA
Infocentras migrantams
3.
EIF/2013/7/04/RM/1
Lietuvos socialinių tyrimų centras
Darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimas Lietuvoje
4.
EIF/2013/7/05/IP/1
Lietuvos socialinių tyrimų centras
Trečiųjų šalių piliečių integracijos strateginis dokumentas
5.
EIF/2013/7/06/PG/1
Viešoji įstaiga Lygių galimybių plėtros centras
Trečiųjų šalių piliečių integracija – kelias konkurencingos ir tvarios ekonomikos link
6.
EIF/2013/7/07/IP/1
Viešoji įstaiga Tautinių bendrijų namai
Trečiųjų šalių piliečių savęs įvertinimas įvairiakultūrinėje Lietuvos visuomenėje
7.
EIF/2013/7/09/IP/1
Vilniaus arkivyskupijos Caritas
Mokymo centras naujai atvykusiems trečiųjų šalių piliečiams Vilniuje ir Kaune
8.
EIF/2013/7/10/IP/1
Viešoji įstaiga „SOROS INTERNATIONAL HOUSE“
Kalba atveria duris: TŠP integravimasis į Lietuvos visuomenę
9.
EIF/2013/7/12/IP/2
Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija
D.R.A.U.G.E. - Atraktyvių tarpkultūrinės edukacijos formų įgyvendinimas stiprinant Lietuvos visuomenės gebėjimą prisitaikyti prie įvairovės
10.
EIF/2013/7/13/IP/1
Tolerantiško Jaunimo Asociacija
Konsultavimo ir informavimo centras PLIUS

 
Parama neskiriama šiems projektams:
Eil. Nr.
Paraiškos identifikacijos numeris
Projekto vykdytojas
Projekto pavadinimas
1.
EIF/2013/7/01/IP/1
Viešoji įstaiga Šiaulių verslo inkubatorius
Trečiųjų šalių piliečių integracijos ir verslumo ugdymo centras
2.
EIF/2013/7/08/IP/2
Istorinės žinutės, VšĮ
Kino ir interaktyvių veiklų festivalis „DALINKIS IR ATRASK“
3.
EIF/2013/7/11/IP/1
Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius
Padėkime trečiųjų šalių piliečiams
4.
EIF/2013/7/14/IP/1
LIETUVOS KONFLIKTŲ PREVENCIJOS ASOCIACIJA
Veiksmingų edukacinių priemonių taikymas integruojant naujai atvykusius trečiųjų šalių piliečius II
5.
EIF/2013/7/15/IP/1
Viešoji įstaiga LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS
Inovatyvus trečiųjų šalių studentų žinių tobulinimas
6.
EIF/2013/7/16/IP/2
Viešoji įstaiga Baltijos edukacinių technologijų institutas
Būk matomas
7.
EIF/2013/7/17/IP/1
Asociacija „Lietuvos žmogaus teisių lyga“
Virtualaus konsultavimo institutas
8.
EIF/2013/7/18/IP/1
VšĮ „Verslo iniciatyva“
Trečiųjų šalių jaunimo integracija Lietuvoje per pagalbą įsitraukiant į darbo rinką bei plėtojant nuosavą verslą
9.
EIF/2013/7/19/IP/1
Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius
Būkime drauge!
10.
EIF/2013/7/20/IP/1
Asociacija „Europietis“
Sėkmingai integracijai - TAIP!