Mokėjimo taisyklių pakeitimus galite rasti šios svetainės LR teisės aktų skiltyje.