2013-01-25 Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, priežiūros taisyklės

2013 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  įsakymu Nr. A1-18 (Žin., 2013-01-22, Nr. 8-329) patvirtintos priežiūros taisyklės.


2012-12-10 Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programų teikimo, vertinimo ir atrankos taisyklių pakeitimai

2012 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-536 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. Plačiau »


2012-10-26 Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programų mokėjimo taisyklių pakeitimai

2012 m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-455 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. A1-499 „Dėl Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinti mokėjimo taisyklių pakeitimai. (Žin., 2010, Nr. 124-6247). Plačiau »


2012-07-09 Gairės pareiškėjams pagal EIF metinę 2012 m. programą paskelbtos „Valstybės žiniose“

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. A1-312 patvirtintos Gairės pareiškėjams pagal EIF metinę 2012 m. programą paskelbtos „Valstybės žiniose“ (Žin., 2012-07-05, Nr. 79-4125). Plačiau »


2012-06-26 Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2012 m. metinė programa

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. A1-289 patvirtinta Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2012 m. metinė programa. Plačiau »


2012-05-07 Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programų mokėjimo taisyklių pakeitimai

2012 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-215 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. A1-499 „Dėl Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinti mokėjimo taisyklių pakeitimai. (Žin., 2010, Nr. 126-6478). Plačiau »


2012-05-07 Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programų projektų vykdytojams, esantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų taisyklų pakeitimai

2012 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-214 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. lapkričio 30 d. Įsakymo Nr. A1-556 „Dėl Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programų projektų vykdytojams, esantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinti pirkimų taisyklių pakeitimai. (Žin., 2010, Nr. 142-7317). Plačiau »


2012-05-07 Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programų projektų vykdytojams, nesantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų tvarkos aprašo pakeitimai

2012 m. balandžio 26 d.  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-213 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. lapkričio 30 d. Įsakymo Nr. A1-557 „Dėl Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programų projektų vykdytojams, nesantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, patvirtinti pirkimų tvarkos aprašo pakeitimai. (Žin., 2010, Nr. 142-7318). Plačiau »


2012-03-26 Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programų priežiūros taisyklių pakeitimai

2012 m. kovo 15 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-155 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. A1-333 Dėl projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas priežiūros taisyklių  patvirtinimo pakeitimo, pativritniti priežiūros taisyklių pakeitimai. Plačiau »


2011-10-25 Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, teikimo, vertinimo ir atrankos taisyklių pakeitimai

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. A1-423 patvirtintas projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, teikimo, vertinimo ir atrankos taisyklių pakeitimas (Žin., 2011, Nr. 118-5593). Plačiau »


  •  
  • 1 of 3
  • ››