2014 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-315 "Dėl projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, priežiūros taisyklių patvirtinimo" pakeitimo", pativritinti priežiūros taisyklių pakeitimai. Plačiau »


2014 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-74 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. A1-499 "Dėl projektų, finansuojmaų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, mokėjimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo", patvirtinti mokėjimo taisyklių pakeitimai. Plačiau »


Informuojame, kad baigėsi Europos socialinio fondo agentūrai pateiktų paraiškų paramai gauti pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinę 2013 m. programą kvietimo Nr. EIF/2013/7 naudos ir kokybės vertinimas.

Informuojame, kad baigėsi Europos socialinio fondo agentūrai pateiktų paraiškų paramai gauti pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinę 2013 m. programą kvietimo Nr. EIF/2013/7 tinkamumo skirti paramą vertinimas.

Informuojame, kad baigėsi Europos socialinio fondo agentūrai pateiktų paraiškų paramai gauti pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinę 2013 m. programą kvietimo Nr. EIF/2013/7 administracinio atitikimo vertinimas. Atliktas 20 (dvidešimties) paraiškų administracinio atitikimo vertinimas:

Pakeitimus galite rasti šios svetainės LR teisės aktų skiltyje.


2013 m. rugsėjo 24 d. Europos socialinio fondo agentūroje vyks seminaras „Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinė 2013 m. programa“.

Mokėjimo taisyklių pakeitimus galite rasti šios svetainės LR teisės aktų skiltyje.


Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai (toliau – EIF) programos paramai gauti pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinę 2013 m. programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. A1-366 (Žin., 2013, Nr. 74-3718). Plačiau »